Bättre sömn - 9 veckor

  • Calendar 8 veckor
  • Price 499kr
  • Level Lätt
Om

Det här är ett längre sömnprogram på 9 veckor.

Precis som i det kortare 9-dagarsprogrammet kommer du att bjudas in i den mentala träningens värld genom både lyssningsövningar och skrivövningar. Dessutom gör du ett enkelt test om ditt allmäntillstånd där du fyller i din upplevda stressnivå. Tanken är att du senare uppmanas göra om testet och ser hur du förändrats. Stress är något som alla upplever och idag den absolut största orsaken till dålig sömn. De tekniker och strategier vi lär ut är baserade på vetenskaplig grund och väl beprövad erfarenhet. Materialet i appen är baserad på strategier ur klassisk Mental träning, Mindfulness samt KBT.
Att notera:

Det här programmet är inriktat specifikt på problem som handlar om svårigheter att somna, kunna uppnå en djup oavbruten sömn, med alltför tidiga uppvaknanden samt problem med en allmän sömnlöshet. Programmet går inte in på sömnrelaterade sömnbesvär såsom nattskräck, narkolepsi, andningsstörningar mm. Om du lider av detta eller om du haft allvarliga sömnbesvär under lång tid rekommenderar vi dig att söka kontakt med vårdcentral/läkare för undersökning.