921b7205090b80acd364fac4c691f8da6dd3b823ff75b56c3e4f65c3295c9532

Marianne Wilöf Email

Mindfulness- förändring för livet Marianne Wilöf är mindfulness-instruktör och utbildar både grupper och individer. Forskning visar att 8 veckors träning i mindfulness, eller medveten närvaro, har goda effekter både vid stressrelaterade besvär och för att förebygga återfall vid återkommande depressioner. Vi är alla födda med kunskapen att leva här och nu, lyssna till oss själva, till kroppens signaler och vara lyhörda för våra behov. Ändå lever de flesta av oss med ett ben i det förflutna och ett annat i framtiden. Med hjälp av mindfulness kan vi bli allt mer accepterande och icke dömande till oss själva och livet, vilket leder till en ökad känsla av lyhördhet gentemot andra och mer närvaro i relationer. Och inte minst, en ökad känsla av kontroll samt mindre stress i våra liv!

Coachens produkter (2)

Program

Mindfulness för ökad prestation - 9 dagar Erbjudande 36 kr (Ord pris 72 kr)

Välkommen att prova på programmet Mindfulness - konsten att öka sin prestation och samtidigt behålla fokus. Detta är ett kortare upplägg under 9 dagar, som har ett längre uppföljande program på 9 veckor. Tillsammans kommer vi träna ditt fokus och öka din medvetenhet för att vara närvarande i nuet. De tekniker vi lär ut bygger på vetenskaplig grund och välbeprövad erfarenhet. Om du lider av svårare oro/ångest rekommenderar vi dig att söka kontakt med vårdcentral/läkare för undersökning.

  36kr

Icon_time

Löpande

Längd
Icon_calendar

När du vill

Startar
Icon_level
Nivå
Program

Mindfulness för ökad prestation - 9 veckor Erbjudande 249 kr (Ord pris 499 kr)

Välkommen till konsten att öka sin prestation och samtidigt behålla fokus. Detta är ett längre upplägg under 9 veckor. Tillsammans kommer vi träna ditt fokus och öka din medvetenhet för att vara närvarande i nuet.

  249kr

Icon_time

Löpande

Längd
Icon_calendar

När du vill

Startar
Icon_level
Nivå