Menu
Cross

Har du en kod?

Lås upp rabatter eller visst innehåll i butiken

921b7205090b80acd364fac4c691f8da6dd3b823ff75b56c3e4f65c3295c9532

Marianne Wilöf Email

Mindfulness- förändring för livet Marianne Wilöf är mindfulness-instruktör och utbildar både grupper och individer. Forskning visar att 8 veckors träning i mindfulness, eller medveten närvaro, har goda effekter både vid stressrelaterade besvär och för att förebygga återfall vid återkommande depressioner. Vi är alla födda med kunskapen att leva här och nu, lyssna till oss själva, till kroppens signaler och vara lyhörda för våra behov. Ändå lever de flesta av oss med ett ben i det förflutna och ett annat i framtiden. Med hjälp av mindfulness kan vi bli allt mer accepterande och icke dömande till oss själva och livet, vilket leder till en ökad känsla av lyhördhet gentemot andra och mer närvaro i relationer. Och inte minst, en ökad känsla av kontroll samt mindre stress i våra liv!

Produkter (2)